Pripremni predškolski program

Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom. Sa decom predškolskog uzrasta radi vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl. psiholog.

Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.

Kroz raznovrstan didaktički material, deca usvajaju najvažnije pojmove o prirodnoj i društvenoj sredini koja ih okružuje, usvajaju matematičke pojmove, razvijaju govor.

Predškolcima se nudi jedan novi svet u savladavanju slova, gde uz raznovrsne vežbice grafomotorike i programe na računaru čine prve korake ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova. Takođe se sa njima radi na savladavanju čitanja i pisanja.

Cilj nam nije da dete kao predškolac prevashodno (samo) savlada sadržaje programa koji ga čekaju u prvom razredu, već da kod dece razvijemo i podstaknemo samopouzdanje, zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove.

NOVA GRUPA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA POČINJE SA RADOM U SEPTEMBRU. UPIS DECE JE U TOKU!