Program rada u vrtiću

Rad se odvija u heterogenoj grupi, koja broji najviše petnaestoro dece što doprinosi kvalitetnijoj i boljoj organizaciji aktivnosti, komunikaciji sa decom, savladavanjem programa kroz igru i mogućnošću individualnog rada.

Ovi programi zasnovani su na uzrasnim karakteristikama dece i primenjuju se svakodnevno, tokom cele godine. Nastali su kao plod dvanaestogodišnjeg iskustva i rada. Program rada u vrtiću "Pinokio" sprema se avgusta meseca i to na osnovu upisane dece za tu školsku godinu.

Program u vrtiću "Pinokio" odvija se u tri nivoa:

  1. Prvi nivo nam realizuje osnove programa, koji su propisani od strane Ministarstva Prosvete.
  2. Drugi nivo predstavlja dodatni program, tj.grupni ili individualni program pripreme i dopune koji obuhvataju čitav niz diferenciranih programa, kojima se podstiču različite sfere razvoja deteta( verbalni, intelektualni, razvoj fine motorike ...).
  3. Treća vrsta programa priprema se na nivou celog vrtića, a realizuje se u skladu sa individualnim i uzrasnim osobenostima dece.
Sadržaj, metode sredstva i organizacija aktivnosti koncipirani su tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno samo sebi, da se stalno održava detetova pažnja kao i da postoji neprekidna interakcija među decom i stučnim timom.

Namera vrtića "Pinokio" je da uz međusobno dobar kontakt porodice i vrtića, dete razvija u samouverenu, stabilnu, sposobnu, komunikativnu, kreativnu i naravno maštovitu ličnost.

NAŠ CILJ JE DA OD NJIH STVORIMO VREDNA, RADNA I KVALITETNA BIĆA, A NAŠ DUGOGODIŠNJI RAD NAM GOVORI DA U TOME USPEVAMO!