Rad psihologa

Rad psihologa – konsultanta u vrtiću „Pinokio“ je timski, usko povezan za neposredno planiranje i izvođenje nastave i svih aktivnosti dece.
Psiholog je angažovan na samom početku kada se dete prilagođava na predškolsku ustanovu, kada je neophodna pomoć detetu, ali i roditelju da uspostave kvalitetnu saradnju i steknu poverenje u vaspitačicu i prebrode krizu prvog odvajanja.
Kroz vaspitni i obrazovni proces i u toku njega deca se prate, posmatraju. Obavlja se diskretno testiranje psihološkim mernim instrumentima, koji sama deca doživljavaju kao igru, učenje ili kako sama kažu „rešavanje zagonetki“, bez stresa i osećanja da ih neko "posmatra i nešto im meri".
Ako se uoče eventualne razvojne smetnje, bilo šta što nepovoljno utiče na psihički ili fizički razvoj deteta, po potrebi se uključuju spoljni saradnici (pedijatar, logoped, defektolog, stomatolog...).

Kroz interaktivne igre i psihološke radionice radićemo na usvajanju pravila ponašanja, sticanja pozitivnih navika i moralnih načela, učićemo se da poštujemo druge (ljude) i njihove potrebe, ali i rešavanju konflikata u grupi, da se verbalno izborimo za sopstvene stavove, da se prilagodimo grupi, ali i sačuvamo svoju individualnost i osobenost...
Pri tom ćemo se i dobro zabavljati, igrati i radovati životu.

Za roditelje, osim individualnih konsultacija, organizovaćemo radionicu na nivou grupe, gde ćemo otvoreno popričati o razvojnim problemima, nedoumicama i svemu što čini roditeljsku ulogu tako odgovornom, zahtevnom, istovremeno tako predivnom. Interaktivni rad sa decom i roditeljima intenzivna saradnja vrtića i porodice, prožima ih i čini da dete ima osećaj kontinuiteta porodičnog života, tako da se osećaj zaštićenosti prenosi na vrtić – on se doživljava kao "druga kuća".

Naš CILJ je da vrtić „Pinokio“ podstiče razvoj, sreću, samopouzdanje dece koja će sa radošću prihvatati sve izazove i zadatke, a pri tom sačuvati svoju individualnost.