Saveti psihologa

Savet za roditelje predškolaca i decu koja kreću u vrtić

Odvedite dete u školu sada, ako to niste učinili, bez obzira što je raspust. Upoznajte dete sa putem od škole do kuće. Pokažite mu pešačke prelaze, mesta na koja treba obratiti pažnju u saobraćaju – ako idu pešice.

Zamolite osoblje da prošetate po školi, da pogledate učionice, dvorište, salu za fizičko, prostorije za produženi boravak.

Na ovaj način ćete olakšati detetu prvi susret sa školom – 1. septembra kad bude puno đaka, nastavnika, roditelja. Prostor detetu neće biti nepoznat, a to umnogome olakšava prilagođavanje.

Dovedite dete u vrtić, kratko obiđite prostorije, dvorište, mesta za igranje. Dopustite detetu da samo istraži prostor, upozna se sa njim, sa osobljem. Neka se poigra sa decom, igračkama, neka pogleda crteže. Sve što nije nepoznato, ne plaši